⚽ Οι δραστηριότητες των αγωνιστικών τμημάτων της Ακαδημίας

Οι δραστηριότητες των αγωνιστικών τμημάτων της Ακαδημίας το Σαββατοκύριακο 11 & 12 Νοεμβρίου