Υποδομές μπάσκετ: Νέα γήπεδα & επενδύσεις

Ο ΑΟΝΣ Μίλων έχοντας στον πυρήνα της στρατηγικής του το αναπτυξιακό πρόγραμμα, επενδύει στις ακαδημίες μπάσκετ έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών ζητημάτων των προπονήσεων των αθλητών.

Σε αυτό το πλαίσιο, με πρωτοβουλίες της νέας επιτροπής υποδομών και ακαδημιών μπάσκετ (Κατωμέρης, Σαββάτης, Ψυλέας) το επόμενο διάστημα, θα είναι διαθέσιμοι νέοι αθλητικοί χώροι/γήπεδα (ανοικτά και κλειστό) για τους αθλητές των υποδομών του Μίλωνα, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα εντός των εγκαταστάσεων του Συλλόγου.

Με αυτό τον τρόπο οι προπονήσεις θα επεκταθούν χρονικά και ποιοτικά, με στόχο την βελτίωση των προπονήσεων.

Για τη δημιουργία των αθλητών του αύριο.