Το νέο καταστατικό του Μίλωνα

Το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο, νέο καταστατικό του Μίλωνα προς έγκριση εν όψει της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Μαρτίου 2022