Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μίλωνα

Έπειτα από τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 2022, για τη συγκρότηση σε σώμα, η σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μιχάλης Σακελλαρίδης

Γενικός Γραμματέας: Βρανάς Γκρέκας

Αντιπρόεδρος Α: Σπυρίδων Κονιδάρης

Αντιπρόεδρος Β: Πέτρος Καμπούρης

Ταμίας: Νικόλαος Στεργίου

Μέλη: Νικόλαος Κολλίντζας, Κωνσταντίνος Κορλός, Γεώργιος Βερρόπουλος, Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος Κεχράς, Ιωάννης Καραντώνης