Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α.Ο.Ν.Σ. «Ο ΜΙΛΩΝ»

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Ν.Σ. «Ο ΜΙΛΩΝ» κατά την συνεδρίαση του, στις 13/04/2022 αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα, του άρθρου 9 και των λοιπών σχετικών άρθρων του Καταστατικού του Συλλόγου, την σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία καλούνται να συμμετέχουν τα μέλη του, την Δευτέρα, 23η Μαΐου 2022 και ώρα 19.00, στο κλειστό γήπεδο «ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ».

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και έγκριση της.
  3. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογισμού χρήσης 01/01/2021-31/12/2021
  4. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
  5. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση τους.
  6. Εκλογή δύο τακτικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
  7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικών μελών και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των αναπληρωματικών τους.

            Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη εκείνα που μέχρι την Πέμπτη στις 12/05/2022 και ώρα 15.00 θα είναι ταμειακώς ενήμεροι. (ALPHA: GR8801401310131002320002186, ETE: GR1201101530000015354500553, ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR6401720360005036088818361)

            Οι υποψηφιότητες για την εκλογή Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και  της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να κατατεθούν πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, μέχρι την Τρίτη στις 17/5/2022 και ώρα 15.00 στην Γραμματεία του Συλλόγου.

            Αν δεν επιτευχθεί η κατά το Καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την ίδια ημέρα στις 19.30, στο κλειστό γήπεδο «ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣΗΣ» όπου λογίζεται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ταμειακώς ενήμερων παρόντων μελών, με δικαίωμα ψήφου μελών.

            Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο.