Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Α.Ο.Ν.Σ. “Ο Μίλων”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α.Ο.Ν.Σ. «Ο ΜΙΛΩΝ»

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στα Γραφεία του Ομίλου (Αδαμαντίου Κοραή και Μεγάλου Βασιλείου, Νέα Σμύρνη).

Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει νόμιμα, με όσα μέλη παρίστανται, την ίδια μέρα 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 20.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:.

  1.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 01/01/2022 – 31/12/2022
  2. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογισμού χρήσης 01/01/2022 – 31/12/2022
  3. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023
  4. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. και έγκρισή τους.
  5. Έγκριση ίδρυσης νέου τμήματος Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων – Μαραθώνιας (Open Water Swimming).

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη μέχρι και τις 29/5/23.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα Μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον (1) έτος από την εγγραφή τους.

Η οικονομική τακτοποίηση των Μελών μπορεί να γίνει στην Γραμματεία του Συλλόγου (ώρες λειτουργίας 09.00-15.00 & 17.00-21.00) ή μέσω τραπέζης/e-banking στους παρακάτω λογαριασμούς :

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ IBAN: GR1201101530000015354500553

ALPHA BANK IBAN : GR8801401310131002320002186

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN : GR6401720360005036088818361

Για το Δ.Σ. του Α.Ο.Ν.Σ. «Ο ΜΙΛΩΝ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ                              ΒΡΑΝΑΣ ΓΚΡΕΚΑΣ