Πρόγραμμα Προπονήσεων

Μπαμπίνι (2013)

Σάββατο 09.00-10.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Κυριακή 10.00-11.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Παρασκευή 17.00-18.00 (Γήπεδο Μίλωνα)