Πρόγραμμα Προπονήσεων

Αστεράκια (2011-2012)

Αστεράκια 1

Σάββατο 11.00-12.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Κυριακή 10.00-11.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Παρασκευή 17.00-18.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Αστεράκια 2

Σάββατο 10.00-11.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Κυριακή 11.00-12.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Παρασκευή 18.00-19.00 (Γήπεδο Μίλωνα)