Πρόγραμμα Προπονήσεων

Pro Junior (2009-2010)

Pro Junior 1

Πέμπτη 17.00 – 18.00 και 18.00-19.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Σάββατο 11.00 – 12.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Κυριακή (Αγώνας Πρωταθλήματος)

Pro Junior 2

Πέμπτη 17.00 – 18.00 και 18.00-19.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Σάββατο 12.00-13.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Κυριακή 13.00-14.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Pro Junior 3

Πέμπτη 17.00 – 18.00 και 18.00-19.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Σάββατο 13.00-14.00 (Γήπεδο Μίλωνα)

Κυριακή 12.00-13.00 )Γήπεδο Μίλωνα)