Πιο φτωχό από σήμερα το Παγκόσμιο Μπάσκετ

Ένας θρύλος του μπάσκετ, μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας αθλητής που σημάδεψε το άθλημα…

K O B E   B R Y A N T

Πιο φτωχό από σήμερα το Παγκόσμιο Μπάσκετ…

#Mambaout #KobeBryant