Παρουσίαση Μεταβρεφικού Τμήματος (Video)

Ο Μίλωνας πρωτοπορεί και πάλι με το πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής για παιδιά από 1,5 έως 3 ετών.

Ένα πρόγραμμα που στόχο έχει μέσω της κίνησης να καλλιεργήσει δεξιότητες στα παιδιά που αφορούν όχι μόνο το σώμα τους και την κίνηση αλλά ταυτόχρονα την κοινωνικοποίηση, τη γνώση, το συναίσθημα.

Σταδιακά τα παιδιά με τη συνεργασία της/του συνοδού τους οδηγούνται στην αυτενέργεια, στην αυτονομία, στην αίσθηση αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους.

Τα τμήματά μας ήδη από τον πρώτο μήνα λειτουργίας γέμισαν και έχουμε ήδη συμμετοχές για τα επόμενα.

Ελάτε να γνωριστούμε γιατί η κίνηση είναι που μετράει…