Ο Νίκος Βελώνιας νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΝΣ ‘Ο ΜΙΛΩΝ’

Νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΝΣ ‘ Ο ΜΙΛΩΝ ‘ στη θέση του εκλιπόντος Γεωργίου Βερρόπουλου αναλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κύριος Νίκος Βελώνιας .