Προπονητές

Head Coach : Νίκος Καραγιάννης

Βοηθός : Παναγιώτης Σαββάτης