Προπονητές

Head Coach : Νίκος Καραγιάννης

Βοηθοί: Βαγγέλης Βασιλόπουλος, Γρηγόρης Κατωμέρης