Μπάσκετ: Η διοικητική επιτροπή υποδομών

Ο ΑΟΝΣ Μίλων έχει στο επίκεντρο της δραστηριότητας του τις υποδομές και την Ακαδημία μπάσκετ και σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώνει την επιτροπή υποδομών και ακαδημίας μπάσκετ.

Στην τριμελή επιτροπή συμμετέχει ως επικεφαλής ο Παράσχος Κατωμέρης ενώ την ομάδα συμπληρώνουν ο Παναγιώτης Σαββάτης και ο Νίκος Ψυλέας.