Κινητική Αγωγή: Ομάδες ενδυνάμωσης Γονεϊκού ρόλου

Με κατανόηση και σεβασμό στον δύσκολο και απαιτητικό ρόλο του κάθε γονέα στην διαδικασία ανάπτυξης των παιδιών του, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή, ξεκινώντας από την ερχόμενη περίοδο, συνεργασία με τον επιστημονικό φορέα ergo academy δημιουργώντας συμβουλευτικές ομάδες γονέων με πλούσιο θεματολόγιο στα τμήματα της κινητικής αγωγής.