Δ.Σ.

 

 

Δ.Σ. Α.Ο.Ν.Σ. “Ο ΜΙΛΩΝ”

Πρόεδρος : Μιχάλης Σακελλαρίδης

Γενικός Γραμματέας : Βρανάς Γκρέκας

Ταμίας : Φίλιππος Παπαδόπουλος

Αντιπρόεδρος Α : Σπύρος Κονιδάρης

Αντιπρόεδρος Β : Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Ειδικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Αναπλ. Ταμίας : Γιάννης Καραντώνης

Μέλος : Κωνσταντίνος Κεχράς

Μέλος : Νίκος Κολλίντζας

Μέλος : Πέτρος Καμπούρης

Μέλος : Χαρίλαος Ιατρόπουλος