Δ.Σ.

Δ.Σ. Α.Ο.Ν.Σ. “Ο ΜΙΛΩΝ”

Πρόεδρος : Μιχάλης Σακελλαρίδης

Γενικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Ταμίας : Γιάννης Καραντώνης

Αντιπρόεδρος Α : Σπύρος Κονιδάρης

Αντιπρόεδρος Β : Νίκος Στεργίου

Ειδικός Γραμματέας : Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Μέλη:

Κωνσταντίνος Κεχράς

Νίκος Κολλίντζας

Πέτρος Καμπούρης

Χαρίλαος Ιατρόπουλος

Νίκος Βελώνιας