Δ.Σ.

 

 

Δ.Σ. Α.Ο.Ν.Σ. «Ο ΜΙΛΩΝ»

Πρόεδρος : Μιχάλης Σακελλαρίδης

Αντιπρόεδρος : Σπύρος Κονιδάρης

Γενικός Γραμματέας : Βρανάς Γκρέκας

Ταμίας : Γιάννης Καραντώνης

Ειδικός Γραμματέας : Μιχάλης Ελευθεριάδης

Αναπλ. Ταμίας : Νίκος Κολλίντζας

Μέλος : Εύη Χανδρινού

Μέλος : Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Μέλος :Νίκος Στεργίου