Δ.Σ.

Δ.Σ. Α.Ο.Ν.Σ. “Ο ΜΙΛΩΝ”

Πρόεδρος : Μιχάλης Σακελλαρίδης

Γενικός Γραμματέας : Βρανάς Γκρέκας

Ταμίας : Νικόλαος Στεργίου

Αντιπρόεδρος Α : Σπυρίδων Κονιδάρης

Αντιπρόεδρος Β : Πέτρος Καμπούρης

Μέλη:

Νικόλαος Κολλίντζας

Κωνσταντίνος Κορλός

Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Κωνσταντίνος Κεχράς

Ιωάννης Καραντώνης

Νικόλαος Βελώνιας