Δ.Σ.

 

 

Δ.Σ. Α.Ο.Ν.Σ. «Ο ΜΙΛΩΝ»

Πρόεδρος : Μιχάλης Σακελλαρίδης

Αντιπρόεδρος : Σπύρος Κονιδάρης

Γενικός Γραμματέας : Nίκος Κολλίντζας

Ταμίας : Γιάννης Καραντώνης

Ειδικός Γραμματέας : Νίκος Στεργίου

Αναπλ. Ταμίας : Μιχάλης Ελευθεριάδης

Μέλος : Εύη Χανδρινού

Μέλος : Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος

Μέλος :Βρανάς Γκρέκας