Γενική Συνέλευση ΑΟΝΣ Μίλων και Εκλογές

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουνίου, 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στα Γραφεία του Ομίλου (Αδαμαντίου Κοραή και Πύρρου Δήμα, Νέα Σμύρνη). Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει νόμιμα, με όσα μέλη παρίστανται, την ίδια μέρα 12 Ιουνίου, 2019 και ώρα 20.30.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018
  2. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογισμού χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018
  3. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019
  4. Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ. και έγκρισή τους.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Δηλώσεις – Αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή μέχρι 10 Ιουνίου και ώρα 20.00 στην Γραμματεία του Συλλόγου.