Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών 23ης Μαΐου 2022

Έπειτα από τις αρχαιρεσίες της Δευτέρας 23ης Μαΐου 2022, για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΝΣ Μίλων, εκλέγονται με την παρακάτω σειρά.

Πρόεδρος: Μιχάλης Σακελλαρίδης

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Γκρέκας Βρανάς
 2. Κολλίντζας Νικόλαος
 3. Καμπούρης Πέτρος
 4. Κονιδάρης Σπυρίδων
 5. Κορλός Κωνσταντίνος
 6. Βερρόπουλος Γεώργιος
 7. Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος
 8. Κεχράς Κωνσταντίνος
 9. Καραντώνης Ιωάννης
 10. Στεργίου Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Βελώνιας Νικόλαος
 2. Ιατρόπουλος Χαρίλαος
 3. Λαγός Σπυρίδων
 4. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος
 5. Χάνας Κωνσταντίνος
 6. Χριστόπουλος Αθανάσιος
 7. Τσάκαλης Κωνσταντίνος
 8. Τονικίδης Ελευθέριος
 9. Παναγιωτάκη Αγγελική
 10. Καλούδη Κωνσταντίνα
 11. Παληκαρώνα Σοφία
 12. Σπυριάδου Μαρία

Τακτικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής

 1. Μιχαλάτος Ελευθέριος
 2. Κολλίντζας Στέφανος
 3. Κάραλη Γεωργία

Αναπληρωματικά Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής:

 1. Μπανίκας Ιωάννης
 2. Παπαδημητρίου Κλωνάρης Ανδρέας

Στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητκού Συμβουλίου θα κληθούν τα εκλεγέντα Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκρότηση σε Σώμα.