Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στη χθεσινή τηλεσυνεδρίαση, έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση του Προέδρου Μιχάλη Σακελλαρίδη και συμφωνούντος του μέχρι τώρα Γενικού Γραμματέα Νίκου Κολλίντζα, ανέθεσε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Μίλωνα, στο μέλος του Δ.Σ. Βρανά Γκρέκα. Επίσης ομόφωνα έγινε αποδεκτή η πρόταση του Προέδρου για ανάληψη της θέσης του Αντιπροέδρου Β από τον Κωνσταντίνο Ασημακόπουλο. 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής
Πρόεδρος: Μιχάλης Σακελλαρίδης
Γενικός Γραμματέας: Βρανάς Γκρέκας
Ταμίας: Φίλιππος Παπαδόπουλος
Αντιπρόεδρος Α: Σπύρος Κονιδάρης
Αντιπρόεδρος Β: Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος
Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Αναπληρωτής Ταμίας: Γιάννης Καραντώνης
Μέλη: Νίκος Κολλίντζας, Κωνσταντίνος Κεχράς, Χάρης Ιατρόπουλος. Πέτρος Καμπούρης.