ΑΚΑΔΗΜΙΑ – MINI – ΦΙΛΙΚΟ ΜΙΛΩΝ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 η ΑΚΑΔΗΜΙΑ έδωσε φιλικό με την ομάδα της Πετρούπολης στο Β’ Κλειστό Δημήτρης Ράπτης.